ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και της απασχόλησης μέσω του προγράμματος Urbact ΙΙ


Ο Δήμος Κορυδαλλού συμμετέχει στο διακρατικό δίκτυο πόλεων GASTRONOMIC CITIES (URBACT II) μαζί με το Burgos της Ισπανίας (συντονιστής), το Fermo της Ιταλίας, την Alba Julia της Ρουμανίας και την L’Hospitalet επίσης από την Ισπανία (Βαρκελώνη). 

Το πρόγραμμα προσπαθεί να στηρίξει την τοπική επιχειρηματικότητα και ειδικά τις επιχειρήσεις εστίασης και διατροφής που αποτελούν μεγάλο ποσοστό της τοπικής μας αγοράς.


Η φωτογραφία προσπαθεί να αναδείξει πλευρές σημαντικές 

από τη ζωή και την ιστορία της πόλης μας και αποτελεί μέρος του 
υλικού υλικού για την προβολή του Κορυδαλλού στη συνάντηση 
των πόλεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας με βάση τις καλές πρακτικές που προτείνει ο συ-ντονιστής δήμος και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτε-ρότητες κάθε πόλης. Σημείο αναφοράς είναι η γαστρονομία και η αξιοποίησή της ως εργαλείο για την ενίσχυση της απασχόλησης. 

Η συμμετοχή μας στο URBACT II, θεμελιώνει την προοπτική της πόλης μας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, δημιουρ-γείται μια σημαντική προοπτική για τη μεταφορά και την υιοθέτηση νέων τρόπων που θα μπορέσουν να συμ-βάλλουν στην τοπική ανάπτυξη.

Στην εναρκτήρια συνάντηση στο Παρίσι, συμμετείχαν 30 δήμοι από 15 χώρες της Ε.Ε. με 100 εκπροσώπους –με μοναδική ελληνική συμμετοχή το Δήμο Κορυδαλλού. 

Το πρόγραμμα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το Μάρτιο του 2015. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση στο Burgos της Ισπανίας, όπου οι δήμοι-εταίροι ενημερώθηκαν σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθεί η συντονίστρια πόλη. Αυτές τις μέρες πραγματοποιείται η τρίτη συνάντηση στο Fermo της Ιταλίας. Εν συνεχεία, οι εκπρόσωποι των δήμων-εταίρων θα επισκεφθούν την Alba Julia, την L’Hospitalet και τον Κορυδαλλό.

Στις συναντήσεις, τον Κορυδαλλό εκπροσωπούν υπηρεσιακοί παράγοντες, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχάλης Λώνας (γενικός γραμματέας Αρτοποιών Πειραιώς & Νήσων) και εκπρόσωπος τοπικών επιχειρήσεων.

Ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης με επιστολή του κάλεσε σε σχετική συνάντηση όλες τις τοπικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ενημερώσει για το πρόγραμμα, να ζητήσει τις προτάσεις τους για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του προς όφελος επιχειρήσεων, Δήμου και εργαζόμενων, καθώς και να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους στην υλοποίηση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα δεν έχει καμία επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό του Δήμου, αφού χρημα-τοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειρήνη Συκάλλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου